Projekty

Osiedlowy Klub Aktywności
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Planowane jest stworzenie pilotażowego Osiedlowego Klubu Aktywności na jednym z łódzkich osiedli, będącego miejscem aktywizacji społecznej , integracji oraz edukacji mieszkańców. Powstanie i funkcjonowanie Klubu jest oparte o konstrukcję Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zakładającą, że Centrum OPUS, jako Podmiot Ekonomii Społecznej, projektuje, buduje i zarządza projektem w oparciu o umowę PPP z miastem Łódź. Miasto użycza dogodną do takiej działalności działkę i finansuje działania merytoryczne