Ubezpieczenie dla deweloperów i firm budowlanych

Ubezpieczenie dla deweloperów i firm budowlanych

Z roku na rok powstają coraz większe i bardziej skomplikowane budynki. Wzniesienie pięknego, funkcjonalnego a jednocześnie bezpiecznego budynku jest nie łatwą sztuką i tylko fachowcy mogą się tego podjąć. Niestety, ludzie są tylko ludźmi, dlatego zdarzyć się może, iż dany budynek ulegnie zniszczeniu w trakcie budowy lub co gorsza po jej zakończeniu. W wyniku błędów budowlanych może zginąć wiele niewinnych osób a wykonawca budowli nie tylko straci dobrą opinie, lecz będzie musiał opłacić ogromne odszkodowania. By ograniczyć do minimum ryzyko dla nowo powstających budynków warto wykupić ubezpieczenie od błędów i innych ryzyk, będących częścią ubezpieczenia ryzyk budowlano montażowych.

Ubezpieczenie to powstało głównie z myślą o inwestorach budowlanych i przemysłowych, a także firmach budowlanych czy tych zajmujących się wszelkiego rodzaju instalacjami. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie prac budowlanych, zaliczają się tu zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe. Ubezpieczenie odpowiada także za szkody powstałe w sprzęcie maszynowym i zapleczu budowlanym oraz w powierzonym wykonawcy mieniu należącym do inwestorów.

Ubezpieczenie od błędów budowlanych i innych ryzyk montażowo budowlanych zawarte może zostać dla obiektów budowlanych nowo powstających jak i tych już istniejących na terenie budowy, robót montażowych, maszyn i sprzętu budowlano montażowego oraz wszelkich innych materiałów i elementów służących budowie lub montażowi. Ponadto ubezpieczenia te mogą chronić osobiste mienie należące do pracowników, a także odpowiedzialność cywilną właściciela ubezpieczenia.

Polisa chroni wyżej wymienione mienie przed szkodami powstałymi w skutek błędów budowlanych, katastrof budowlanych, awarii maszyn, eksplozji, działania ognia, powodzi, zalania, kradzieży oraz wszystkich innych sytuacji, o których mowa jest w umowie ubezpieczenia. Podobnie jak w przypadku pozostałych polis, ubezpieczenia budowlano montażowe także posiadają pewne wyłączenia ogólne, które są jednakowe u wszystkich ubezpieczycieli. Do wyłączeń zaliczane są wszelkie działania umyślne prowadzące do powstania szkody, rażące niedbalstwo, działania wojenne i rewolucyjne, oddziaływanie energii atomowej i szkody górnicze.

Ubezpieczyciele nie biorą także odpowiedzialności za straty związane z opóźnieniem wykonywania projektu, karami sądowymi czy franszyzą. Zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego w wyłączeniach znaleźć się także mogą błędy projektowe, straty widoczne po zakończeniu budowy, uszkodzenia projektów i rysunków oraz wszelkie braki w sprzęcie. Ubezpieczenie od ryzyk budowlano montażowych zawierane jest na okres od rozpoczęcia projektu do dnia oddania gotowej budowli zleceniodawcy.Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie dla każdej budowy, opłacić ją można w formie jednorazowej lub w ratach. Każdy wykonawca powinien mieć zaufanie do swoich podwładnych, lecz o zaufanie jest o wiele łatwiej, jeśli ma się także ubezpieczenie.

Fotografia wnętrz Trójmiasto — na czym polega ta usługa?
Jakie są najczęściej występujące robaki w domu? Zwalcz robaka raz-dwa!
Rozpoczynasz swoją przygodę z wędliniarstwem? Zobacz, w co musisz się zaopatrzyć!

Dodaj komentarz